Just Call е услуга на НЕТ1 ЕООД. Фирмата е регистрирана като администратор на лични данни, като такъв има право да събира и да съхранява лични данни за клиентите си, спазвайки законовите разпоредби. Данните могат да бъдат събирани и използвани във връзка с вашата покупка и потребление на услугите от сайта.

Защитата на данните е от огромно значение за нас. Ние използваме най-добрите информационни технологии, за да гарантираме сигурността и цялостта на информацията за услугите и клиентите си.

Когато използвате сайта през вашия акаунт, независимо дали за плащане или преглед или редактиране на данните, винаги се използва защитена връзка чрез SSL сертификат, специално издаден на Just Call от COMODO, видим в долната част на сайта. Това гарантира, че не подавате данни в друг сайт, а именно към нас.


Не показвай повече