Специални условия за ползване на услугата „Just Call“

Настоящите условия („Условията“) са изготвени от „НЕТ 1“ ЕООД („НЕТ 1“), вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175335782, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1592, ж.к. Дружба 1, ул. „Асен Йорданов“ No 14. Условията уреждат взимоотношенията между „НЕТ1“ и Потребителя (физическо лице) на услугата „Just Call“. Услугата представлява фиксирана гласова телефонна услуга и се предоставя при спазване на Общите условия за взаимоотношения между “НЕТ 1” ЕООД и крайните потребители на фиксирана телефонна услуга и Условията на „НЕТ 1” ЕООД за сключване на договори за продажба на стока и / или услуга от разстояние.

Регистрация

Ползването на услугата „Just Call“ изисква регистрация на следния сайт: www.justcall.bg. При регистрирането Потребителят задължително въвежда следните данни:
- три имена;
- ЕГН, ЛНЧ или уникален идентификатор на чужденец, а ако няма такъв - адрес, дата на раждане, номер, дата на издаване и издател на документ за самоличност;
- адрес на ползване на услугата – населено място, пощенски код и пълен адрес;
- e-mail адрес;
- мобилен номер.

След като въведе тези данни, Потребителят ще получи на посочения мобилен номер SMS код, който трябва да въведе в полето, за да потвърди регистрацията.

За да завърши успешно регистрацията, Потребителят трябва да маркира полето, че е запознат и се съгласява с Общите условия за взаимоотношения между “НЕТ 1” ЕООД и крайните потребители на фиксирана телефонна услуга.

След успешната регистрация, потребителят получава, SIP акаунт (username и парола), който инсталира на собственото си устройство – компютър, Smart телефон, АТА, VoIP телефон или друго. Потребителят е изцяло отговорен за опазване на паролата, несподелянето й с трети лица, нейната сложност, както и използването й. НЕТ 1 не носи отговорност за евентуални загуби, причинени при кражба на достъп до акаунта, независимо от какъв вид - при кражба на устройството, при вирусно заразяване на устройството и кражба на данни, при споделяне на акаунт или други.
След успешната си регистрация, потребителят получава и географски номер от номерационния план на НЕТ 1.

Ползване на услугата „Just Call“

За да използва услугата, Потребителят трябва да зареди предварително сума по акаунта си – 10.00, 20.00, 30.00 или 50.00 лева. Плащането трябва да бъде направено в срок до 72 (седемдесет и два) часа от приключване на регистрацията. В случай, че не бъде спазен този срок, акаунтът се спира, а номерът се освобождава и може да бъде предоставен на друг Потребител на НЕТ 1.

Плащането става по автоматизиран електронен път – чрез epay, банкова дебитна или кредитна карта, както и на каси на Еasypay. Технически не е възможно плащане на друга сума, освен изброените 10.00, 20.00, 30.00 или 50.00 лева.

Потребителят губи акаунта си, както и неизговорената сума от баланса си, ако в продължение на 6 (шест) месеца от последното зареждане, не е презареждал сума по акаунта си. Не се изисква минимално потребление за ползване на услугата.

Всеки разговор се отчита веднага след неговото завършване, като с неговата стойност се намалява оставащата сума по акаунтa. Справка за оставащата сума, както и за проведените разговори, може да бъде направена на сайта www.justcall.bg.

Предоставяне на услугата „Just Call“

НЕТ 1 предоставя услугата „Just Call“ само на посочения от Потребителя при регистрaцията адрес на ползване.

Прекратяване на ползването на услугата „Just Call“

Ползването на услугата може да бъде прекратено в следните случаи: а) автоматично, когато изтече срокът от 6 месеца, в който Потребителят не е презареждал сума по акаунта си; б) при обаждане от Потребителя от мобилния номер, посочен при първоначалната регистрация, на телефона за обслужване на клиенти 070035000; в) в случаите, посочени в Общите условия за взаимоотношения между “НЕТ 1” ЕООД и крайните потребители на фиксирана телефонна услуга; г) в случай че Потребителят е предоставил неверни данни при регистрацията си. В случая по б. „б“ Потребителят трябва изрично да поиска прекратяване на ползването на услугата.

Във всички случаи на прекратяване на ползването на услугата, Потребителят губи акаунта си, както и неизговорената сума от баланса си.

Цена на услугата „Just Call“

Цената на 1 (една) минута разговор към всички мобилни и фиксирани номера на територията на България е 0,05 (нула цяло нула пет) лв. с включен ДДС.
Тарифирането е на 1 (една) секунда.
Разговорите към номера „0800“ са ограничени.

Тарифите по всичките международни дестинации, фиксирани и мобилни, са посочени в страницата на услугата в раздел Тарифи - http://www.justcall.bg/тарифи.html, както и по-долу.

Дестинация Фиксирани Мобилни
Австралия 0.120 лв. 0.456 лв.
Австрия 0.120 лв. 0.456 лв.
Азербайджан 0.576 лв. 0.696 лв.
Албания 0.240 лв. 0.696 лв.
Алжир 0.240 лв. 0.696 лв.
Андора 0.120 лв. 0.576 лв.
Аржентина 0.120 лв. 0.456 лв.
Армения 0.264 лв. 0.456 лв.
Афганистан 0.576 лв. 0.696 лв.
Бахами 0.288 лв. 0.288 лв.
Беларус 0.504 лв. 0.696 лв.
Белгия 0.120 лв. 0.456 лв.
Бермуда 0.312 лв. 0.312 лв.
Боливия 0.336 лв. 0.576 лв.
Босна и Херцеговина 0.300 лв. 0.672 лв.
Бразилия 0.180 лв. 0.456 лв.
България 0.050 лв. 0.050 лв.
Великобритания 0.120 лв. 0.456 лв.
Венецуела 0.120 лв. 0.576 лв.
Виетнам 0.180 лв. 0.504 лв.
Германия 0.120 лв. 0.456 лв.
Гибралтар 0.120 лв. 0.696 лв.
Гренада 0.336 лв. 0.576 лв.
Грузия 0.180 лв. 0.456 лв.
Гърция 0.120 лв. 0.456 лв.
Дания 0.120 лв. 0.456 лв.
Египет 0.336 лв. 0.576 лв.
Естония 0.120 лв. 0.456 лв.
Израел 0.120 лв. 0.456 лв.
Израел – Йерусалим 0.456 лв. 0.456 лв.
Индия 0.120 лв. 0.120 лв.
Индонезия 0.216 лв. 0.456 лв.
Ирак 0.312 лв. 0.552 лв.
Иран 0.312 лв. 0.552 лв.
Ирландия 0.120 лв. 0.456 лв.
Исландия 0.120 лв. 0.456 лв.
Испания 0.120 лв. 0.456 лв.
Италия 0.120 лв. 0.456 лв.
Йордания 0.312 лв. 0.576 лв.
Казахстан 0.336 лв. 0.552 лв.
Каймански о-ви 0.576 лв. 0.576 лв.
Канада 0.120 лв. 0.120 лв.
Кипър 0.120 лв. 0.456 лв.
Киргизстан 0.456 лв. 0.456 лв.
Китай 0.120 лв. 0.120 лв.
Дестинация Фиксирани Мобилни
Колумбия 0.144 лв. 0.456 лв.
Кувейт 0.360 лв. 0.552 лв.
Латвия 0.120 лв. 0.456 лв.
Либия 0.576 лв. 0.792 лв.
Ливан 0.408 лв. 0.576 лв.
Литва 0.120 лв. 0.456 лв.
Лихтенщайн 0.216 лв. ---
Люксембург 0.120 лв. 0.456 лв.
Македония 0.312 лв. 0.780 лв.
Малта 0.120 лв. 0.456 лв.
Мароко 0.144 лв. 0.840 лв.
Мексико 0.144 лв. 0.504 лв.
Молдова 0.504 лв. 0.672 лв.
Монако 0.120 лв. 0.744 лв.
Нова Зеландия 0.120 лв. 0.576 лв.
Норвегия 0.120 лв. 0.576 лв.
ОАЕ 0.540 лв. 0.540 лв.
Полша 0.120 лв. 0.456 лв.
Португалия 0.120 лв. 0.456 лв.
Румъния 0.120 лв. 0.456 лв.
Русия 0.120 лв. 0.456 лв.
Сан Марино 0.120 лв. 0.120 лв.
САЩ 0.120 лв. 0.120 лв.
Словакия 0.120 лв. 0.456 лв.
Словения 0.120 лв. 0.456 лв.
Сърбия 0.312 лв. 0.768 лв.
Тунис 0.576 лв. 0.912 лв.
Туркменистан 0.360 лв. 0.360 лв.
Турция 0.120 лв. 0.552 лв.
Узбекистан 0.360 лв. 0.360 лв.
Украйна 0.360 лв. 0.552 лв.
Унгария 0.120 лв. 0.456 лв.
Финландия 0.120 лв. 0.456 лв.
Франция 0.120 лв. 0.456 лв.
Холандия 0.120 лв. 0.456 лв.
Хонг Конг 0.120 лв. 0.120 лв.
Хърватска 0.120 лв. 0.456 лв.
Черна гора 0.456 лв. 0.720 лв.
Чехия 0.120 лв. 0.456 лв.
Швейцария 0.120 лв. 0.576 лв.
Швеция 0.120 лв. 0.456 лв.
ЮАР 0.180 лв. 0.576 лв.
Южна Корея 0.180 лв. 0.180 лв.
Япония 0.120 лв. 0.504 лв.


Право на Потребителя да се откаже от договора, сключен от разстояние

Потребителят има право да се откаже от договора, сключен от разстояние, в срок от 7 (седем) работни дни от сключването му, без да дължи обезщетение или неустойка. Потребителят може да се откаже от договора чрез изпращане на електронно съобщение на e-mail адрес: info@justcall.bg, изпратено от електронната му поща, посочена при регистрацията, или чрез писмо, изпратено на адреса на управление на НЕТ 1, посочен по-горе. При отказ Потребителят следва да посочи трите си имена, ЕГН, мобилният номер, посочен при регистрацията, както и адреса на ползване на услугата.
Потребителят не може да се откаже по описания по-горе ред от договора, сключен от разстояние, чието изпълнение е започнало с неговото изрично съгласие преди изтичането на срока за отказ.

Лични данни

С регистрирането си в сайта www.justcall.bg, Потребителят декларира и се съгласява, че предоставя личните си данни доброволно и дава изричното си съгласие НЕТ 1 да събира, предоставя и обработва, в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство, личните данни на Потребителя за нуждите на предоставянето на услугата и за целите на маркетинга.

Други

За неуредените в тези Условия въпроси, се прилагат клаузите на Общите условия за взаимоотношения между “НЕТ 1” ЕООД и крайните потребители на фиксирана телефонна услуга и Условията на „НЕТ 1” ЕООД за сключване на договори за продажба на стока и / или услуга от разстояние.

Не показвай повече